1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho ALTEVITA ECOMERCE, s. r. o., článok IX, ktoré sú zverejnené na https://www.altevita.sk/obchodne-podmienky/

2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (ALTEVITA ECOMERCE, s. r. o., nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese obchod@altevita.sk.