1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho ALTEVITA ECOMERCE, s. r. o., článok VI, ktoré sú zverejnené na https://www.altevita.sk/obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu ALTEVITA ECOMERCE, s. r. o., nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany, obchod@altevita.sk