Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0918185223
Email: info@4bio.sk

Fakturačná adresa:
4Bio, s. r. o.
Černyševského 10
Bratislava
851 01

IČO: 53583566
DIČ: 2121416209

Neplatiteľ DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 150502/B

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár